Obzirom da su počeli radovi na asfaltiranju ulica u naselju Gornje Bare mjesna zajednica Goražde III, gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović i premijer BPK-a Emir Oković sa saradnicima posjetili su danas radove u pomenutom naselju kako bi se uvjerili u njihovu dinamiku.

Ukupna vrijednost projekta asfaltiranja ulica u naselju Gornje Bare je oko 35.000,00 KM. Sredstva za realizaciju pomenutog projekata obezbijedio je Grad Goražde i Vlada BPK, dok je izvođač radova firma GORAŽDEPUTEVI d.d.

Govoreći o projektu asfaltiranja ulica u naselju Gornje Bare gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović u izjavi za medije je istakao – ''U ovoj godini imali smo nekoliko ugovora sa Vladom Kantona i evo ide njihova realizacija što mi je jako drago. Vlada Kantona u ovom projektu učestvuje sa 70%, mi sufinansiramo 30% i nadzor, tako da smo riješili 4 ulice. Inače po cijelom gradu imamo ovih manjih interevencija i planiramo koliko možemo kroz program uređenja grada da uredimo ulice, međutim to nije dovoljno. Još uvijek imamo ulica koje su u jako lošem stanju, tako da ćemo za narednu godinu, aplicirati i prema višim nivoima vlasti, a i svakako prema Vladi Kantona i zajednički da sufinansiramo ove projekte.''

Obzirom da i Vlada BPK sufinasira projekat današnjoj posjeti naselju Gorenje Bare prisustvovao je i premijer Emir Oković koji je ovom prilikom naglasio – ''Konkretno radi se o realizaciji sredstava vezanih za transfere nižim nivoima vlasti. Između ostalih podržali smo ovaj projekat koji je aplicirao Grad Goražde u naselju Bare. Ukupna vrijednost učešća Vlade je 70 % u ukupnoj vrijednosti ovog projekta na nivou 26.000,00 KM. U ovoj godini smo također podržali niz projekata unutar lokalnih zajednica i evo zadovoljni smo da se u toku građevinske sezone oni realizuju, odnosno privode samom kraju, tako da to je generalno naše opredeljenje da napravimo sistem sufinansiranja projekata općina u okvirima koliko nam Budžet dozvoljava. Čini nam se da je to  jedan ispravan način, jedan ispravan put. Znamo da se IFAD vratio na područje  BPK-a i da će taj proces sufinansiranja projekata općina po meni biti nužan i neophodan.''