Nakon što je potpisan ugovor o ustupanju radova na izgradnji pristupnog puta prema deponiji Trešnjica u toku su radovi na njegovoj izgradnji. Tim povodom lokaciju na Trešnjici posjetio je gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović sa saradnicima.

Riječ je o veoma važnom projektu za naš grad u sklopu kojeg radove izvodi firma ''Okac'' d.o.o. Ukupna vrijednost projekta je oko 275.000,00 KM.

Ovo je gorući problem i veoma zahtjevan projekat na kojem radimo, kazao je u izjavi za medije gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović – ''Kao što je poznato javnosti ovo je jedan od najvećih projekata. Evo očekujemo za desetak dana da će ovaj put i zvanično biti završen. To je olakšanje, skraćena dionica puta prema Trešnjici. Mi ćemo ovdje umjesto četiri kilometra, koja bi išla okolo u lošim uslovima, dobiti  dva kilometra skraćene trase koju upravo radimo. Svakako smo zadovoljni radovima. Radovi će vrlo brzo biti završeni. Formirali smo Komisiju za prijem radova. Iza toga ostaje nam još faza asfaltiranja. Mi ispunjavamo svoje obaveze. Svakako da smo planirali sa investitorima iz Bahreina koje ubrzo očekujemo, da bi mi mogli već raščišćavati našu deponiju Šišeta, tako što bi ovdje počeli sa odlaganjaem našeg komunalnog otpada. Morali bismo uraditi kasete i te kasete ne bi ometale građevinske radove nove firme koja će raditi svoj dio.

Mislim da je projekat od velike važnosti. Uložili smo oko 275.000,00 KM za ovu dionicu. Slijedeća faza koja nas očekuje jeste priključak vode. Našli smo jedno izvorište i to ćemo također riješiti i onda priključak na elektromrežu. Ovdje smo izvršili eksproprijaciju, otkupili zemljište, olakšali ovom projektu i vjerujem da će investitori iz Bahreina biti zadovoljni kada ubrzo dođu. U Nacrtu Budžeta planiramo oko 400.000,00 KM za ovaj projekat, s tim što mi i dalje tražimo sredstva, evo za ovaj projekat smo dobili oko 208.000,00 KM, a onu razliku smo mi kao Gradska uprava finansirali, tako da ćemo mi i dalje aplicirati prema svim nivoima za sredstva, to su Federalno ministarstvo za prostorno uređenje i Fond za okoliš i druge međunarodne organizacije. Mi smo mnogo uradili kada je u pitanju ovaj projekat, dobili smo dozvole, među prvima smo u BiH koji su dobili ekološku dozvolu, koja je bila najvažnija dozvola, zatim upotrebna dozvola, sad ide građevinska, tako da je veliki posao završen, mada su to bile obaveze Kantona. Članom 9. kantoni trebaju da određuju lokacije, mi nismo više mogli na to čekati. Ovo je gorući problem cijele regije, Grada Goražda i mi ćemo to sigurno riješiti.''