Obzirom da je provedena potrebna procedura od strane Službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica Grada Goražda i Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK-a, danas je u zgradi Vlade BPK organizovana svečanost povodom uručenja rješenja o odobrenju za građenje Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, za izgradnju dva stambeno-poslovna objekta – lamela H3 i lamela H4 u ul. 43. Drinske brigade u Goraždu, te rješenja za građenje zgrade Internacionalnog univerziteta u Goraždu.

Riječ je o izgradnji zgrada po istom principu kao što je izgrađena zgrada „Lamela-H2“, poznatija kao Zgrada za mlade.

Današnjoj svečanosti prisustvovali su premijer Vlade BPK-a Emir Oković, ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK-a Slobodan Janković, gradonačelnik Grada Goražda dr.sci. Muhamed Ramović sa saradnicima, te predstavnik Internacionalnog univerziteta u Goraždu Fadil Tanjo.

Govoreći o pomenutim projektima premijer Vlade BPK-a Emir Oković je naglasio da se početak gradnje prve zgrade očekuje krajem ljeta, te dodao – ''U sklopu realizacije aktivnosti vezano za stanogradnju i obezbjeđivanje stanova po povoljnijim uslovima mi smo kao Vlada i resorno Ministarstvo uradili mnogo pripremnih aktivnosti, a danas ćemo i na Skupštini BPK-a imati ponuđen jedan projektni okvir, odnosno model izgradnje zgrada H3 i H4. Što je bilo obaveza sa strane Grada Goražda je urađeno a to je zadovoljavanje administrativnih pitanja i problema, gdje smo evo danas imali priliku da na svečan način od strane Gradonačelnika i njegovih saradnika dobijemo izdate građevinske dozvole za izgradnju tih objekata, s druge strane priča Univerziteta u Goraždu, također je bio podnešen zahtjev za izdavanje dozvole koji je zbog gabarita bio u nadležnosti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK-a, gdje je Ministarstvo obradilo zahtjev koji je ispunjavao sve potrebne uslove gradnje i danas smo uručili to rješenje o građenju predstavnicima Univerziteta, tako da na tom lokalitetu do kraja ove godine očekujemo intezivnu gradnju objekata čija je namjena višestruka.

Danas smo imali priliku i da zajednički sa Gradonačelnikom dogovorimo određene daljnje aktivnosti na tom lokalitetu, prije svega znamo da između tih objekata postoji neuređena parcela i naš prijedlog je a vidim i Grada Goražda, da na tom mjestu izgradimo jedan park, da obogatimo taj dio jednom zelenom površinom, jer je očigledno da je veliki broj stambenih jedinica gdje treba imati određene sadržaje koji su primjereni jednoj urbanoj sredini i također razmjenjene su ideje o izgradnji tzv. saobraćaja u mirovanju, odnosno podzemnih garaža da bi se u određenom smislu taj dio grada rasteretio kada su u pitanju parking mjesta.

Prema projektu izgradnja zgrada bi trebala da traje negdje oko 1,5 godinu, tako da ukoliko sve pripremne radnje budu urađene kvalitetno mi ćemo nakon današnje odluke Skupštine krenuti u aktivnosti izbora investitora, budućih kupaca, jer očekivati je da krajem ljeta počnu prvi građevinski radovi na objektu lamela H3, a nešto kasnije vezano za Budžet 2018. godine krenuli bi sa zgradom lamela H4, naravno ukoliko ne bude nekih nepredviđenih okolnosti.''

Grad Goražde pruža punu podršku gradnji pomenutih zgrada što će dovesti do uređenja ovog dijela grada istakao je gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović – ''U skladu sa zakonom mi smo predložili tada Općinskom vijeću da izmijeni Regulacioni plan nakon čega je ucrtana zgrada Internacionalnog univerziteta u Goraždu, zatim ove nove dvije zgrade lamela H3 i H4. Također, u krugu zgrada planiramo jedan park, a po mogućnosti i podzemne garaže, kao i u neposrednoj blizini izgradnju zgrade Službe hitne pomoći, tako da će ova desna obala i ovaj dio grada dobiti jedan potpuno novi izgled i želim da bude što urbaniji i podržavamo ideju Vlade BPK kada je u pitanju gradnja ove dvije zgrade, a drago mi je da smo imali i partnera vlasnika Internacionalnog univerziteta u Goraždu, jer je bilo kašnjenja zbog provođenja potrebnih procedura gdje smo trebali da izmjestimo ljude iz baraka koje su srušene, zatim da rješimo imovinsko-pravne odnose. Sada imamo da rješimo prilazni put za stanare u gornjem dijelu ulice, tako da kada se finaliziraju ovi projekti ovaj dio grada će zaista biti prelijep.''

Internacionalni univerzitet u Goraždu imao je svesrdnu podršku predstavnika Vlade BPK-a i Grada Goražda naglasio je koordinator Univerziteta Fadil Tanjo – ''Iskreno da vam kažem ni ja nisam bio upućen šta je sve neophodno za ovakav tip objekta. Zaista uz jednu svesrdnu saradnju Grada, Gradonačelnika i službi, Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje, Vlade BPK i njihovog osoblja danas mogu reći da smo završili administrativni dio. Radi se o specifičnom objektu otprilike 4.500 m2, gdje je prizemlje plus 6 spratova i dio suterena. Projektovana investicija je 4.500.000,00 KM, ali mislim da će izaći na 5 miliona KM. Trenutno smo u fazi uređenja građevinskog zemljišta. Dio posla smo uradili, ostalo nam je da uradimo pristupni put za Univerzitet i za porodicu Ćulov i nakon toga idemo u izgradnju zgrade.