U Gradskoj upravi Grada Goražde jučer i danas proveden je recertifikacijski eksterni kontrolni nadzorni audit koji provodi certifikacijska kuća Bureau Veritas. Cilj ove provjere je da se utvrdi da li još uvijek postoje uslovi za produženje certifikata za naredne tri godine tj. da li je u proteklom periodu Općina Goražda, odnosno sada već Gradska uprava Goražde uspjela da održi nivo kvaliteta rada i usluga u skladu sa normama koje podrazumjeva certifikat ISO 9001-2008.

Nakon izvršenog kontrolnog audita danas je u Maloj sali Gradske uprave održan završni sastanak kojem su prisustvovali i mediji, a na sastanku je prof. dr. Halil Gutošić koji je eksterni auditor vezano za kontrolu sistema upravljanja kvalitetom ispred kuće Bureau Veritas prezentovao izvještaj sačinjen nakon audita. On je uz određene sugestije i manje primjedbe konstatovao da je u Gradskoj upravi Grada Goražde nivo kvaliteta usluga i dalje veoma visok, te kazao da je ovaj audit pokazao da se sa punim pravom može produžiti certifikat za naredne tri godine.

U Gradskoj upravi su veoma sretni zbog uspješno provedenog audita naglašava gradonačelnik Grada Goražda dr.sci. Muhamed Ramović:’’ Danas smo imali audit tj. recertifikaciju našeg certifikata ISO 9001-2008 kojeg posjedujemo i evo smo dobili sve pohvale i u naredne tri godine važit će ovaj certifikat. Svakako da je dobro čuti i primjedbe i mi to prihvatamo. Trebamo da budemo otvoreni, jasni, radi se o nekim primjedbama koje se odnose na arhiv i oko zaštite podataka. Mi ćemo već naredne sedmice odmah gledati da otklonimo te nedostatke, ali ukupno jedna velika pohvala za sve službe i ja sam kao čovjek koji je na čelu ove uprave presretan da smo dobili ovu pohvalu. S druge strane želim da kažem da smo imali preko 100 hiljada riješenih predmeta za godinu dana. Znate šta to znači, koliko službe moraju posvetiti vremena svakom zahtjevu i da se očituju i da riješe ili ne riješe, ali preko 90% posto predmeta je riješeno. Audit je rađen dva dana, a provodila ga je certifikacijska kuća Bureau Veritas i drago mi je da kažem i ponosan sam na svoje pomoćnike, saradnike, na sve uposlenike i svima nam čestitam.’’

Halil Gutošić eksterni auditor certifikacijske kuće Bureau Veritas koji je i profesor na Fakultetu za javnu upravu i Ekonomskom fakultetu zadovoljan je onim što je pokazao audit: ’’Ovdje sam dolazio već 4-5 puta u različite vremenske periode, na auditima certifikacije, recertifikacije i nadzora. Da budem iskren ako čovjek provede dva dana u Gradskoj upravi ili općini, a da ne nađe ništa, gdje radi 100 ljudi to bi bilo nelogično. Našli smo određene primjedbe kada su u pitanju arhivske prostorije koje bi se mogle poboljšati, da bi zaštita podataka koji se ovdje koriste trebala biti bolja.  Oni su već pokrenuli niz aktivnosti, svaki proces može biti bolji. U svakom slučaju moje čestitke. Moj prijedlog biće da se produži ceritifikat, a u narednoj godini dana Gradska uprava Goražde će preći na novi standard ISO 9001-2015. i ja im želim sve najbolje i nadam se da će oni nastaviti svojim putem.’’

Sanid Zirak Q menadžer Gradske uprave također je izrazio zadovoljstvo: ’’Meni je drago da ono što je gosp. Gutošić koji je u ulozi eksternog auditora vezano za kontrolu  sistema upravljanja kvalitetom konstatovao da smo mi na našem internom auditu konstatirali više opservacija nego što je on sam konstatirao na svom eksternom auditu. To dovoljno govori o tome da smo mi na jednom većem stupnju samokritičnosti, a kada ste samokritični onda i taj stepen objektivnosti i taj sistem kvaliteta u smislu pružanja usluga ne samo prema građanima nego i svim drugim fizičkim i pravnim licima našeg poslovnog sektora, nevladinog sektora i drugih javnih institucija na jednom zavidnom nivou u smislu pružanja kvalitete tih usluga za koji smo mi nadležni kao jedinica lokalne samouprave.

Mi smo produžili za naredni period od 3 godine važenje ovog certifikata 9001-2008, s tim da imamo obavezu u tom prelaznom periodu prilagoditi određene ISO procedure za uvođenje najnovijeg ISO sistema u domenu uprave uspostavljanja sistema kvaliteta u javnim upravama od lokalnog do državnih nivoa ISO 9001-2015. što je također jedan od zadataka koji moramo u narednom periodu postaviti u sami vrh priorieteta naših lokalnih politika. Ja se nadam da će gradske službe Grada Goražda u narednom periodu u novom statusu uspjeti odgovoriti tim novim izazovima, novim zahtjevima i da će uspjeti prilagoditi svoj sistem poslovanja u skladu sa tim najnovijim standardom.’’