U posjeti Općini Goražde danas je boravio načelnik Općine Zavidovići, gosp. Hašim Mujanović koji se ovom prilikom u zgradi Općine sastao sa načelnikom dr.sci. Muhamedom Ramovićem i njegovim saradnicima. Posjeta je uslijedila nakon što je prethodno načelnik Ramović posjetio Općinu Zavidoviće.

Posebna pažnja tokom današnje posjete posvećena je razgovorima o mogućnostima saradnje na polju privrede, jer je Goražde pozitivan primjer održivog ekonomskog razvoja i stvaranja povoljnog ambijenta za investiranje i otvaranje novih radnih mjesta. Osim toga,  razgovarao je i o ostalim aktivnostima u Općini Goražde, ali i o budućoj saradnji ove dvije lokalne zajednice,obzirom da, kako se moglo čuti na sastanku, ove dvije lokalne zajednice imaju dosta dodirnih tačaka u mnogim segmentima, a prvenstveno obje općine opredjeljene su ka napretku i razvoju, te stvaranju povoljnog ambijenta za investiranje i otvaranje radnih mjesta.

U ugodnoj radnoj atmosferi načelnici su došli do zajedničkih zaključaka i konstatovali su kako je potrebno uspostaviti jaču međusobnu saradnju Općine Goražde i Općine Zavidovići, jer razmjena međusobnih isksutava u radu svakako će doprinijeti razvoju dvije lokalne zajednice.