SPISAK I OBJAŠNJENJE OLAKŠICA KOJE NUDI OPĆINA GORAŽDE 

  • Kako bi stimulisali zapošljavanje, Općinsko Vijeće odobrava kredite u iznosu od 8.000,00 KM po jednom zaposlenom sa kamatom u iznosu od 3%.
  • To stimulate employment, Municipal Council grants loans in the amount of 8.000,00 KM per one employee with 3% interest rate. 
  • Za općinske prostorije koje se koriste u svrhu industrijske i prerađivačke djelatnosti, minimalna visina zakupnina poslovnih prostora umanjuje se za 50% od visine zakupnine utvrđene za područje u kojem se poslovni prostor nalazi.
  • For municipal premises that are used for industrial and manufacturing purposes the minimal renting price is reduced by 50% of the amount determined for the area in which the business premises are located.

Za više informacija pogledajte:

  1. Pravilnik o utvrđivanju uslova konkursa i postupka rada Kreditnog odbora u realizaciji Programa utroška novčanih sredstava prikupljenih prodajom poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Goražde
  2. Odluka o jedinstvenom načinu ustupanja, korištenja i zaštiti poslovnih prostorija i zgrada u vlasništvu Općine Goražde

Olakšice i podsticaji države kroz nivoe vlasti:

  1. Olakšice i podsticaji države kroz sve nivoe vlasti stranim investitorima u BiH/BPK/Općini Goražde
  2. Olakšice i podsticaji - Državni nivo (Bosna i Hercegovina)
  3. Olakšice i podsticaji - Federalni nivo (Federacija Bosne i Hercegovine)
  4. Olakšice i podsticaji - Lokalni nivo (BPK, Općina Goražde)

Uslovi kreditiranja investitora/privrednih subjekata:

GRAFIČKI PRIKAZ BROJA ZAPOSLENIH 2008 - 2015

Ažurirano 02.04.2016. godine