Najčešća pitanja stranaka vezana za poslove Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina i odgovori na ista:


Potrebno Vam je 185,00 KM za stambene objekte, a 350,00 KM za poslovne i privredne.
Podnijeti prijavu o promjeni na zemljištu, izvršiti uplatu za terenske usluge i kancelarijsku obradu podataka i provođenje promjena u katastarskom operatu, izvršiti geodetsko snimanje obilježenih novoformiranih parcela, izvršiti tehničko provođenje novoformiranih parcela bez promjene posjedovnog stanja, a nakon toga diobu obraditi notarskim ugovorom. Na osnovu notarskog ugovora izvršiti promjenu posjedovnog stanja u katastarskom operatu.
Ukoliko granica parcele nije sporna, obezbijediti na licu mjesta vlasnike susjednih parcela i izvršiti identifikaciju i pokazivanje granica parcele na osnovu dokumentacije iz katastrskog operata. Troškovi za navedene radnje iznose 150,00KM.
Podnijeti prijavu o promjeni na zemljištu, izvršiti uplatu nakande za navedenu radnju i izvršiti uviđaj na licu mjesta.
Vrijeme za izdavanje posjedovnog lista i kopije katastarskog plana je cca 20 minuta, a troškovi za izdavanje posjedovnog lista su 8,00 KM, a za kopiju katastarskog plana 11,00 KM za jednu parcelu. Obračun naknada vrši se na osnovu Odluke o naknadama za korištenje podatak premjera i katastra donesena od strane Vlade FBiH.
Podnijeti zahtjev za iskolčenje objekta, uz isti priložiti urbanističku saglasnost, građevinsku dozvolu i projektnu dokumentaciju. Nakon kancelarijske pripreme podataka za iskolčenje , na licu mjesta iskolčiti objekat, a potom kancelarijskom obradom uraditi Elaborat iskolčenja objekta. Troškovi za navedene radnje iznose 200,00 KM za individualne objekta, a za privredne i kolektivne objekta troškovi su 350,00 KM. Vrijeme potrebno za iskolčenje i izradu Elaborata iskolčenja objekta je tri dana.
Podnijeti prijavu o promjeni na zemljištu i priložiti notarski ugovor.


Ažurirano 22.03.2016. godine