Privredni savjet grada je tijelo koje ima zadatak da: 

 • prati sva pitanja koja su od interesa za privredu i lokalni ekonomski razvoj i predlaže lokalnoj zajednici aktivnosti i mjere unaprijeđenja lokalnog razvoja,
 • prati i procjenjuje izvršenje projekata i strategije za lokalni ekonomski razvoj,
 • vrši reviziju strateških dokumenta i planova implementacije,
 • pruža savjetodavnu podršku Gradonačelniku prilikom odlučivanja o pojedinim segmentima ekonomskog razvoja i razvojnih programa,
 • prati donošenje i promjenu strategije i planova privrednog razvoja,
 • prati provođenje planova i programa lokalnog ekonomskog razvoja,
 • daje inicijative vezane za ekonomski razvoj i mišljenje o prioritetnim projektima lokalnog ekonomskog razvoja i planu kapitalnih investicija,
 • prati aktivnosti na promovisanju privrednih potencijala Grada,
 • obavještava Gradsko vijeće da se određenim prijedlogom odluke ili drugog akta utiče na položaj privrednih subjekata, a naročito ako se radi o programima podrške privrede, odnosno o izmjeni politike javnih prihoda,
 • donosi zaključke, preporuke i mišljenja od važnosti za unaprijeđenje poslova i klime u lokalnoj zajednici,
 • priprema izmjene i dopune postojećeg Strateškog i Akcionog plana,
 • pružanje podrške Gradonačelniku i Gradskom vijeću o odlučivanju vezanom za ekonomski razvoj, te ostala pitanja od značaja za privredu Grada Goražda.
 • odlučuje o svim pitanjima vezanim za rad i funkcionisanje Privrednog savjeta

 

RJEŠENJE O IMENOVANJU PRIVREDNOG SAVJETA GRADA GORAŽDE


POSLOVNIK O RADU PRIVREDNOG SAVJETA GRADA GORAŽDE


INICIJATIVE PRIVREDNOG SAVJETA


ZAPISNICI ZA SJEDNICA

Ažurirano 01.04.2016. godine