GRAD GORAŽDE

 • Ulica: Maršala Tita br. 2
 • 73000 Goražde
 • Telefon: +387 38 221 002
 • Fax: +387 38 221 332
 • Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

ERMIN HERAK - STRUČNI SARADNIK ZA INFORMISANJE I PR

 • Telefon: 038/241-450
 • Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

MATIČNI URED GORAŽDE

 • Telefon: 038/226-598
 • Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

BEHIJA OBARČANIN - CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA GRAĐANIMA (CSC)

 • Tel/Fax 038/228-649
 • Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

ENVER ADŽEM - SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I RASELJENA LICA

 • Tel/Fax 038/228-551
 • Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

ENISA LAPO - SLUŽBA ZA FINANSIJE, TREZOR I PRIVREDU

 • Tel. 038/221-002
 • Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

DŽEMAIL POPOVIĆ - SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU

 • Tel. 038/221-002
 • Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

SANID ZIRAK - SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

 • Tel/Fax 038/221-796
 • Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

NEZIM RAMIĆ - SLUŽBA ZA GEODETSKE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA

 • Tel. 038/223-927
 • Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

SAMIRA DRAKOVAC - SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU I MJESNE ZAJEDNICE

 • Tel. 038/241-451
 • Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 SAMIR KANLIĆ - SEKRETAR OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GORAŽDE

 • Tel/Fax 038/221-161
 • Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

ENISA HRELJA - OPĆINSKI PRAVOBRANILAC

 • Tel. 038/228-652
 • Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ažurirano 07.04.2016. godine