KOMISIJA ZA STATUTARNA PITANJA I PROPISE

 1. Kunovac Nedim - predsjednik
 2. Bukalo Šefik - zamjenik predsjednika
 3. Rašidović Almir - član
 4. Aganspahić Lejla - član
 5. Bešlija Jasmin - član

KOMISIJA ZA ZAŠTITU LJUDKIH PRAVA I SLOBODA, RAVNOPRAVNOST POLOVA I PREDSTAVKE I PRITUŽBE

 1. Mušović Sanel - predsjednik
 2. Džihanić Nudžeim - zamjenik predsjednika
 3. Bekrija Dževad - član
 4. Bezdrob Hamed - član
 5. Hodo Mensur - član

KOMISIJA ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO-KOMUNALNU POLITIKU, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLINE

 1. Popović Hilmo - predsjednik
 2. Geca Mustafa - zamjenik predsjednika
 3. Ćulov Nihad - član
 4. Buljubašić Nermina - član
 5. Herenda Adis - član

KOMISIJA ZA BUDŽET, FINANSIJE I ADMINISTRATIVNA PITANJA

 1. Stovrag Muamer - predsjednik
 2. Delahmet Adis - zamjenik predsjednika
 3. Bardak Zijad - član
 4. Hamzić Elvedin - član
 5. Džihanić Nudžeim - član

KOMISIJA ZA PITANJA BORAČKO - INVALIDSKE ZAŠTITE, IZBJEGLIH I RASELJENIH LICA

 1. Geca Mustafa - predsjednik
 2. Peštek Kemal - zamjenik predsjednika
 3. Hodžić Midhat - član
 4. Haznadar Jasmin - član

KOMISIJA ZA PITANJA MLADIH

 1. Hubanić Vernesa - predsjednik
 2. Bukalo Mirza - zamjenik predsjednika
 3. Dučić Damir - član
 4. Mujković Edin - član
 5. Klovo Haris - član

KREDITNI ODBOR

 1. Ferhatović Šemso - predsjednik
 2. Gušo Emir - zamjenik predsjednika
 3. Ligata Rasim - član
 4. Mirković Jelena - član
 5. Sudić Esad - član