PRIJAVITE VAŠ KOMUNALNI PROBLEM OVDJE!

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON

OPĆINA GORAŽDE

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON

OPĆINA GORAŽDE

Poštovani sugrađani,

u cilju što bolje komunikacije i efikasnijeg rješavanja komunalnih problema, molimo Vas da u dolje predviđenu formu unesete Vaše pitanje, a Eko redari će postupiti po prijavi u skladu sa svojim nadležnostima.

Vaši podaci:

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Poruka je uspješno poslata!

Required

Podaci o lokciji na kojoj postoji problem:

 

Vaši podaci unešeni ovdje neće biti javno prikazani!

Svi unešeni podaci trebaju biti tačni i potpuni!

Sva polja predviđena za popunjavanje su obavezna!

NAPOMENA!

Ulica: Maršala Tita br. 2, 73000 Goražde, Telefon: +387 38 221 002, Fax :+387 38 221 332, E-mail: opcina@gorazde.ba

Copyright © 2017 Općina Goražde.