REDNI BROJ

MJESNA ZAJEDNICA

PREDSJEDNIK SAVJETA

KONTAKT TELEFON

1

GORAŽDE I

 UZEIR ŽIVOJEVIĆ

061/481-857

2

GORAŽDE II

 REMZIJA SALKOVIĆ

062/279-022

3

GORAŽDE III

 ESAD ŠUBO

061/564-009

4

GORAŽDE IV

 MEHO DIZDAREVIĆ

061/915-252

5

HUBJERI

 IBRAHIM BABIĆ

062/ 534-536

6

ZUPČIĆI

 EDVIN DŽAMBEGOVIĆ

061/ 907-568

7

VITKOVIĆI

 DŽEVAD BEKRIJA

061/136-992

8

MRAVINJAC

 ŠEMSO MURATSPAHIĆ

062/165-803

9

BOGUŠIĆI

 BEĆIR PEŠTEK

062/495-117 038/825-148

10

BERIČ

 HAMED DRAKOVAC

062/550-866

11

OSJEČANI

 SEJFO TURULJA

038/245-054 065/406-996

12

SADBA

 DŽEMAIL ŽUGA

061/119-154

13

VRANIĆI

 MUHAMED KURTOVIĆ

061/170-603

14

POSESTRA

 NUSRET ĐANKOVIĆ

061/504-289

15

OSANICA

 ALMIR RAŠIDOVIĆ

062/172-743

16

REŠETNICA

 ŠEMSO FERHATOVIĆ

062/196-014

17

ILOVAČA

 BAHTO LIČINA

062/952-225

18

FAOČIĆI

 SEAD MRŠO

061/688-736

19

KRABORIŠ

 SALEM MIĆIVODA

061/926-508 038/824-405

20

ORAHOVICE

 ADEM MUTAPČIĆ

061/985-063