Direktor: Sadik Silajdžić; Adresa: Selvera Sijerčića br. 21 Goražde, 73000; Telefon: 038 221 126; Fax: 038 221 358


IZVJEŠTAJI


ODLUKE

JAVNE NABAVKE

CJENOVNICI USLUGA

GODIŠNJI OBRAČUNI

KONKURSI I OGLASI

 Ažurirano 15.06.2016. godine